Wybory Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Komisji Rewizyyjnej

Dnia 29 czerwca 2023 roku odbyły się wybory Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Poniżej przedstawiamy składy obu Komisji: Zarząd KZP na kadencję 2023-2027: DZIMIRA Bogusław KOZIK Marzena KRÓLIKOWSKA Jadwiga KUREK Magdalena NERING Konrad SZLACHTA Paweł ŚLIWA Paweł   Komisja …

Walne Zebranie Delegatów i Członków KZP

Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Politechnice Krakowskiej serdecznie zaprasza   wszystkich Członków Kasy        Zapomogowo-Pożyczkowej w PK do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów i Członków KZP.   Zebranie odbędzie się 29 czerwca 2023 roku w pawilonie wystawowo-konferencyjnym „Kotłownia”    o  godz. …