Kontakt

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Siedziba PKZP: budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (WIEiK),

ul. Warszawska 24, pok. 3 (parter).

 

Godziny przyjęć:

środa 11-15

czwartek i piątek 9-13

W pozostałe dni wnioski można przekazywać do skrytki pocztowej w Kancelarii PK

Kasę prowadzi Pani Joanna Bazan, tel. 12 628 2927,

email: jbazan@pk.edu.pl