Historia

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa powstała w latach 60-tych jako wewnętrzna struktura socjalna Związku Nauczycielstwa Polskiego działającego na PK. Do kasy mogli należeć tylko członkowie związku. Po transformacjach wydzielono Kasę jako samodzielną komórkę Uczelni.

 

 

 

więcej info wkrótce…