Archiwum ogłoszeń

W dniu 5.11.2021r. biuro PKZP będzie nieczynne z powodu szkolenia pracownika. Serdecznie przepraszamy. 

W dniach 27-29.10.2021 Sekretariat PKZP będzie nieczynny z powodu choroby pracownika. Wszelkie sprawy prosimy kierować do Działu Finansowego.

W dniach 15 i 20 października Sekretariat PKZP będzie zamknięty w związku
z urlopem pracownika. Wypełnione wnioski prosimy składaćw Kancelarii PK
(w skrytce PKZP) lub w Dziale Finansowym (bud. WIL, pok.nr 5).

W dniach 15 i 16.07 biuro PKZP będzie nieczynne z powodu szkolenia HMS.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7.06.2021 roku biuro PKZP będzie nieczynne z powodu urlopu pracownika. Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 21.05.2021 biuro PKZP będzie nieczynne z powodu urlopu pracownika.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniach 22 i 23 kwietnia Sekretariat PKZP będzie zamknięty w związku ze szkoleniem.

Szanowni Państwo!

Według informacji Pana Kanclerza Politechniki Krakowskiej, bieżące wskazówki co do szczepienia nauczycieli akademickich PK, będą podane na stronie www niezwłocznie po uzyskaniu przez Uczelnię odnośnych informacji oficjalnych.
Proszę śledzić informacje na stronie PK.

3 kwietnia 2019 roku przyjęto nowy regulamin przyznawania pożyczek. Prosimy o zapoznanie się z nim!!!

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK

W dniach 15 i 16.07 biuro PKZP będzie nieczynne z powodu szkolenia HMS.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7.06.2021 roku biuro PKZP będzie nieczynne z powodu urlopu pracownika. Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 21.05.2021 biuro PKZP będzie nieczynne z powodu urlopu pracownika.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniach 22 i 23 kwietnia Sekretariat PKZP będzie zamknięty w związku ze szkoleniem.

Szanowni Państwo!

Według informacji Pana Kanclerza Politechniki Krakowskiej, bieżące wskazówki co do szczepienia nauczycieli akademickich PK, będą podane na stronie www niezwłocznie po uzyskaniu przez Uczelnię odnośnych informacji oficjalnych.
Proszę śledzić informacje na stronie PK.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK nr 109 z dn. 10.10.2020r.w sprawie funkcjonowania PK

 

SEKRETARIAT  Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

jest czynny w czwartki i piątki w godz. 800-1300 (obsługa bezpośrednia 900-1300)

w środy-praca zdalna.

Wypełnione wnioski prosimy przekazywać za pośrednictwem skrytki pocztowej

w Kancelarii Uczelni.

PKZP zawiadamia, iż w związku z sytuacją w zakresie przyjmowania  przez banki sum pieniężnych na lokaty oprocentowane (zerowe oprocentowanie) i brak możliwości wypracowywania przez te lokaty dodatkowych pieniędzy, z których były wypłacane zapomogi, Zarząd Kasy zmuszony jest czasowo zawiesić przyznawanie zapomóg losowych do odwołania. Zapomogi statutowe pozostają na razie bez zmian!

 

Zarząd i Komisja Rewizyjna PKZP życzy wszystkim członkom kasy udanych wakacji.

W związku z zaistniałą sytuacją i zarządzeniem Rektora w miesiącu kwietniu nie odbędzie się posiedzenie zarządu PKZP.

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej informuje, że z powodu pandemii koronawirusa i zarządzeń rektora i polskiego rządu dot. zgromadzeń jutro tj. 25.03.2020r. Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków PKZP się nie odbędzie. Inny termin zostanie podany wkrótce.

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Delegatów i Członków PKZP w dniu 25 marca 2020 roku o godz. 13.30 – I termin, 13.45 – II termin, które odbędzie się w pawilonie wystawowo-konferencyjnym „Kotłownia”.

Proponowany porządek obrad: 

 

 1. Powitanie delegatów i gości.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności PKZP za rok 2019.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad przedstawionymi dokumentami.
 7. Przyjęcie bilansu za rok 2019.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie zebrania.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie dokumenty należy składać do dnia 7.01.2020r.

W dniach 30.10.19 (środa) i 31.10.19 (czwartek) biuro PKZP będzie nieczynne.Wnioski prosimy składać w Kancelarii PK (w skrytce PKZP)  lub w pok. nr 5 w bud. WIL (parter), tel. 22-95.

Za utrudnienia przepraszamy!!!

W dniach 28 i 29.08.2019r. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa będzie nieczynna. Wnioski można składać w Kancelarii PK lub w Dziale Finansowym pok. nr 5, parter budynek WIL.

W okresie 19.06-03.07.br.,  biuro PKZP będzie nieczynne w związku z urlopem pracownika. Wnioski prosimy składać w Kancelarii PK ( w skrytce PKZP)  lub w pok. nr 5 w bud. WIL (parter),tel. 22-95.

UWAGA!!! W dniu 15 maja 2019 biuro PKZP będzie NIECZYNNE!!!

Informujemy, że biuro PKZP będzie nieczynne do 30.11.2018. Prosimy wszystkich członków o składanie dokumentów w skrytce Kancelarii Uczelni lub w Dziale finansowym u Pani Bożeny Kowalskiej, tel. 2295.

INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI KASY PK!!!

Uwaga!!! 8 czerwca przyjęto nowy regulamin przyznawania pożyczek. Prosimy o zapoznanie się z nim.

Szanowni Państwo

Delegaci PKZP PK

Na posiedzeniu w dniu 13.04.2018 r. Zarząd PKZP przy Politechnice Krakowskiej po analizie wysokości wnioskowanych pożyczek kierowanych  do PKZP proponuje zmiany w Regulaminie  ich przyznawania t.j.

 • ustanowienie wysokości maksymalnej pożyczki do 80 tyś. złotych.

Akceptacja propozycji Zarządu przez większość  delegatów  PKZP skutkować będzie wprowadzeniem w/w zmian do Regulaminu przyznawania pożyczek.Zarząd prosi o decyzje (akceptacja lub brak akceptacji ) i przesłanie skanu z czytelnym podpisem pocztą elektroniczną na adres: bputaj@pk.edu.pl lub przekazanie wersji papierowej w zaklejonej kopercie do skrytki  PKZP na Dzienniku Podawczym PK.

Z poważaniem
Marzena Kozik
Sekretarz PKZP

W ostatnim czasie udało nam się załatwić miejsce na Dzienniku Podawczym PK, dlatego też wszystkie dokumenty można składać do skrytki codziennie w godzinach otwarcia kancelarii. Poza tym można je składać jak dotychczas u Pani Beaty Putaj w godzinach jej pracy.

Podajemy AKTUALNY numer konta bankowego PKZP:

72 2490 0005 0000 4530 8367 4769

Wszystkie wnioski należy składać do 5 dnia każdego miesiąca!

Aktualne wysokości zapomóg statutowych:

Na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2014r., zarząd PKZP podjął uchwałę o podniesieniu wysokości zapomóg losowych przyznawanych w przypadku śmierci osób bliskich:

 • współmałżonka, dzieci – 900,00 zł

 • rodziców – 600,00 zł

 • teściów – 400,00 zł

Siedziba PKZP:  Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa czynna jest wyłącznie w środy i czwartki w godz. od 9.00 do 13.00 w budynku WIEiK w pok. nr 3 (parter), tel: (012) 628 2927)