O Nas

Jesteśmy pracownikami Politechniki Krakowskiej. Zbieramy się raz w miesiącu na posiedzeniach Zarządu, na których to załatwiamy sprawy członkowskie. Raz w roku organizowany jest zlot delegatów i członków PKZP, na którym to przedstawiany jest bilans Kasy za rok poprzedni oraz wnioski i propozycje dotyczące działalności Kasy.

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej wybrany na kadencję 2017 – 2021

przewodnicząca:

dr hab.inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

skarbnik: 

dr inż. Konrad Nering

z-ca skarbnika:

mgr inż. Marian Kurowski

sekretarz:

Marzena Kozik

członkowie: 

dr Barbara Laskowska, mgr inż. Bogusław Dzimira, inż. Paweł Szlachta

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący:

mgr Bartłomiej Zawada

sekretarz:

Kinga Krzywoń

członkowie: 

inż. Grażyna Jastrzębska, mgr inż. Jan Smereka, Henryk Sokół