GALERIA

Walne zgromadzenie delegatów i członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – kwiecień 2019r.

walne zgromadzenie delegatów i członków PKZP w 2018 r.

walne zgromadzenie delegatów