GALERIA

23 czerwca 2022 roku w Kotłowni PK odbyło się Walne Zebranie delegatów i członków Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z działalności KZP PK za rok 2021, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, przyjęcie bilansu za rok 2021. Zostały również omówione i przegłosowane zmiany w Statucie  i regulaminie przyznawania pożyczek spowodowane dostosowaniem  do Ustawy z dnia 11.07.2021r. o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych.

Walne zgromadzenie delegatów i członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – kwiecień 2019r.

walne zgromadzenie delegatów i członków PKZP w 2018 r.

walne zgromadzenie delegatów