WAŻNE

Od września każdy pożyczkobiorca oprócz złożenia wniosku o pożyczkę, zobligowany jest wg nowego STATUTU KZP do podpisania Umowy pożyczki po uprzednim zaakceptowaniu wniosku przez Zarząd KZP. Umowa musi być podpisana również przez żyrantów osobiście.

______________________________________________________________________

Informujemy, iż od września 2022 roku obowiązują nowe druki (do pobrania na stronie www KZP).

______________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z paragrafem 46 Statutu przyjętego przez delegatów dn. 23.06.2022 „Członkowie KZP, których stan wkładów wynosi co najmniej 150% miesięcznego wynagrodzenia, renty lub emerytury mogą wycofać 50% ich wartości.” Pozostały wkład, w przypadku istniejącego zadłużenia nie może być mniejszy niż 1/4 zadłużenia.

______________________________________________________________________

Pojawił się nowy STATUT Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej PK. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

______________________________________________________________________

23 czerwca 2022 roku przyjęto nowy regulamin przyznawania pożyczek. Prosimy o zapoznanie się z nim!!!

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK

______________________________________________________________________

Aktualne wysokości zapomóg statutowych:

Na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2014r., zarząd PKZP podjął uchwałę o podniesieniu wysokości zapomóg losowych przyznawanych w przypadku śmierci osób bliskich:

  • współmałżonka, dzieci – 900,00 zł

  • rodziców – 600,00 zł

  • teściów – 400,00 zł