WAŻNE

Pojawił się nowy STATUT Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej PK. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

______________________________________________________________________

3 kwietnia 2019 roku przyjęto nowy regulamin przyznawania pożyczek. Prosimy o zapoznanie się z nim!!!

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POŻYCZEK

______________________________________________________________________

Aktualne wysokości zapomóg statutowych:

Na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2014r., zarząd PKZP podjął uchwałę o podniesieniu wysokości zapomóg losowych przyznawanych w przypadku śmierci osób bliskich:

  • współmałżonka, dzieci – 900,00 zł

  • rodziców – 600,00 zł

  • teściów – 400,00 zł