Nr konta bankowego PKZP

 

Podajemy aktualny numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat:

72 2490 0005 0000 4530 8367 4769