Wybory Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Komisji Rewizyyjnej

Dnia 29 czerwca 2023 roku odbyły się wybory Zarządu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Komisji Rewizyjnej.

Poniżej przedstawiamy składy obu Komisji:

Zarząd KZP na kadencję 2023-2027:

 1. DZIMIRA Bogusław
 2. KOZIK Marzena
 3. KRÓLIKOWSKA Jadwiga
 4. KUREK Magdalena
 5. NERING Konrad
 6. SZLACHTA Paweł
 7. ŚLIWA Paweł

 

Komisja rewizyjna KZP na kadencję 2023-2027:

 1. KUROWSKI Marian
 2. MAJEWSKA Dorota
 3. PODSTOLAK Katarzyna
 4. PUTAJ Beata
 5. ZAWADA Bartłomiej