Walne Zebranie Delegatów i Członków KZP

Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Politechnice Krakowskiej

serdecznie zaprasza

  wszystkich Członków Kasy
       Zapomogowo-Pożyczkowej w PK

do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów i Członków KZP.

  Zebranie odbędzie się 29 czerwca 2023 roku

w pawilonie wystawowo-konferencyjnym „Kotłownia”

   o  godz. 1115   I  termin

    o  godz. 1130   II termin

 

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Powitanie delegatów i gości.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Informacja o działalności KZP (do 2022 r. PKZP) w latach 2017 – 2023.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Wyborczej.
 6. Zgłoszenie Kandydatów do Zarządu KZP na nową kadencję.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Wybory Zarządu KZP.
 9. Zgłoszenie Kandydatów do Komisji Rewizyjnej KZP na nową kadencję.
 10. Wybory Komisji Rewizyjnej KZP.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie zebrania.