Walne Zebranie Delegatów i Członków KZP

ZAPROSZENIE

 

Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Politechnice Krakowskiej

serdecznie zaprasza

 

  wszystkich Członków Kasy
       Zapomogowo-Pożyczkowej w PK

 

do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów i Członków KZP.

 

  Zebranie odbędzie się 23 marca 2023 roku

w pawilonie wystawowo-konferencyjnym „Kotłownia”

   o  godz. 1115   I  termin

    o  godz. 1130   II termin

 

Proponowany porządek zebrania:

  1. Powitanie delegatów i gości.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności KZP za rok 2022.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  6. Przyjęcie bilansu za rok 2022.
  7. Omówienie spraw organizacyjnych dotyczących wyborów.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.