STATUT KZP 2022r.

Uprzejmie informujemy iż pojawił się nowy Statut i poprawki. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.

  • Nowy STATUT Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej PK.
  • Poprawki wniesione przez ZNP PK.