Walne zebranie delegatów i członków Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej

23 czerwca 2022 roku w Kotłowni PK odbyło się Walne Zebranie delegatów i członków Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z działalności KZP PK za rok 2021, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, przyjęcie bilansu za rok 2021. Zostały również omówione i przegłosowane zmiany w Statucie  i regulaminie przyznawania pożyczek spowodowane dostosowaniem  do Ustawy z dnia 11.07.2021r. o Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych.