Przywrócenie zapomóg losowych

Na mocy uchwały nr 6 zarządu KZP w PK z 08.09.2023 r. została uchylona decyzja zarządu z 13.11.2020 r. o wstrzymaniu przyznawania zapomóg losowych, w związku z czym od 01.10.2023 r. w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych można ubiegać się o przyznanie zapomogi.