Walne zebranie delegatów i członków Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej

23 czerwca 2022 roku w Kotłowni PK odbyło się Walne Zebranie delegatów i członków Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z działalności KZP PK za rok 2021, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, przyjęcie bilansu za rok 2021. Zostały również omówione …

Walne Zebranie Delegatów i członków KZP 2022r.

Zebranie odbędzie się 23 czerwca 2022 roku w pawilonie  konferencyjno-wystawowym „Kotłownia” o godz. 11oo  I termin o godz. 111s  li termin   Proponowany porządek zebrania: Powitanie delegatów i gości. Wybór przewodniczącego i protokolanta. Przyjęcie porządku zebrania. Przedstawienie sprawozdania z działalności …